MEDLINE | Prva stran | Pomoč | Moj Jupsline
O JUPSLINU
JUPSLINE VIRI
 
Pravila oglaševanja
 
 
Večina zdravstvenih spletnih strani na svetovnem spletu si enako kot tiskani mediji pridobiva sredstva za delo z oglaševanjem, vključno z oglaševanjem reklamnih napisov in sponzoriranjem posameznih rubrik. Zaradi ohranitve uredniške neodvisnosti se uredništvo Jupslina drži modificiranih strogih načel, ki jih je definirala spletna stran Medscape.

  1. Oglaševanje na spletni strani www.jupsline.net mora biti v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, državo kjer je sedež spletnega servisa Jupsline.

  2. Uredništvo Jupslina ima izključno pravico do presoje oblike in načina oglaševanja na straneh www.jupsline.net.

  3. Pod nobenimi pogoji oglaševanje določenega zdravila ali podjetja na naših spletnih straneh, ne pomeni priporočila uporabe zdravila ali storitev podjetja s strani uredništva Jupslina.

  4. Uredništvo Jupslina si pridržuje pravico zavrnitve kakršnegakoli oglaševanja za katerega bo uredništvo menilo, da navaja neutemeljene zdravilne učinke za določene izdelke, preparate ali storitve. Jupsline ne bo v nobeni obliki in pod nobenimi pogoji oglaševal izdelkov in storitev za katere je znano, da škodujejo človekovemu zdravju (npr. tobačni izdelki). Uredništvo ne bo vede sprejemalo sponzorstva ali podpore v kakršnikoli obliki od podjetij, ki take izdelke proizvajajo oz. nudijo take storitve.

  5. Jupsline bo jasno ločil oglaševanje in uredniški proces ter sprejemanje odločitev. Sponzorji ne morejo vplivati na zasnovo, vsebino ali obliko strani spletnega servisa Jupsline. Uredništvo je odgovorno za upoštevanje načel oglaševanja.

  6. Obiskovalci Jupsline servisa bodo lahko jasno in zlahka razlikovali med uredniško vsebino strani in promocijskim gradivom oglaševalcev.

  7. Uredništvo Jupslina bo po najboljših močeh poskrbelo, da se bodo oglaševalci na posameznih straneh menjavali čim bolj pogosto v največjem mogočem številu. Trudili se bomo, da se reklamna sporočila ne bodo pojavljala v recenziranih člankih ali v njihovi neposredni bližini.

  8. Uredništvo ne bo sprejemalo takih oglasov, ki bi zahtevali, da se pojavijo skupaj z določenim strokovnim člankom, ki tak izdelek omenja.