MEDLINE | Prva stran | Pomoč | Moj Jupsline
O JUPSLINU
JUPSLINE VIRI
 
Kdo je Jupsline?
 
 
Urednika
Igor Čabrian, dr. med.
Miroslav Petrovec, dr. sc., dr. med.

Naslov uredništva
Sedež uredništva je v Ljubljani, kjer imamo zaenkrat le virtualne poslovne poslovne prostore. Zato za stike z uredništvom uporabite elektronska naslova igor.cabrian@jupsline.net ali mirc.petrovec@jupsline.net, lahko pa nas tudi pokličete na 041 374-660 ali nam pošljete SMS sporočilo. Običajno pošto pa pošljite na naslov Jupsline d.o.o., Taborska cesta 13, 1000 Ljubljana.

Podatki o upravljavcu portala
Jupsline d.o.o.
Taborska cesta 13, 1000 Ljubljana
Telefon: + 386 (0)41 374-660, Fax: + 386 (0)1 512-8295
Davčna številka: 55967264
Matična številka: 1909991
Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. vložka 1/39069/00, osnovni kapital družbe je 2.100.000,00 SIT.
Transakcijski račun: 05100-8011778896

Tehnikalije
Oblikovna zasnova spletnih strani in vsa potrebna programska oprema sta delo Igorja Čabriana. Za izdelavo spletnih strani smo uporabili izredno uporabna orodja, ki so jih spisali dobri ljudje in so na voljo vsem, ki jih želijo uporabljati: spletni strežnik Apache 1.3.26, dodatek za izdelavo aktivnih spletnih strani PHP 4.1, relacijsko podatkovno zbirko PostgreSQL 7.2.2 in vse skupaj postavili na strežnik z operacijskim sistemom Linux distribucije Debian 2.1. Če želite kvalitetno in zanesljivo prisotnost na Svetovnem spletu, vam vso omenjeno programsko opremo zelo priporočamo.