MEDLINE | Prva stran | Pomoč | Moj Jupsline
O JUPSLINU
JUPSLINE VIRI
 
Kaj je Jupsline?
 
 
Jupsline je brezplačen neodvisen slovenski spletni informacijski servis, namenjen strokovnemu informiranju in trajnemu strokovnemu izpopolnjevanju slovenskih zdravnikov, študentov medicine in drugih strokovnih sodelavcev v zdravstvu. Zasnovan je kot t.i. portal - na svojih straneh na enem mestu združuje strokovne informacije z globalnega Spleta, informacije o strokovnem dogajanju v Sloveniji in lastno strokovno vsebino.

Urejajo ga strokovni sodelavci z izkušnjami na področju klasičnega medicinskega strokovnega založništva, pa tudi na področju rabe Svetovnega spleta v medicini in posredovanja strokovnih informacij v tem mediju. Nastal je kot vsebinsko in tehnološko nadaljevanje nekaterih avtorskih projektov (Surfer's Paradise, Jupsline vmesnik za PubMed), ki so gostovali na strežniku bolnišnice Trnovo - KO za žilne bolezni v Ljubljani.Glavni vsebinski sklopi Jupslina so:

  • dnevne novice iz medicinske strokovne literature in drugih virov. Vsak dan bomo objavljali prispevke o novostih v literaturi, strokovnih srečanjih in drugih dogodkih, ki so zanimivi za širšo strokovno javnost. Večino novic bomo pridobili v sodelovanju z informacijskimi servisi in večjimi agencijskimi hišami, nekaj jih bomo pridobili pri virih samih, trudili se bomo tudi, da bi v ta vsebinski sklop vključili tudi čim več domačih prispevkov. Vsak dan bomo objavili 2-3 kratke prispevke.
  • izbrana, urejena, rangirana in vzdrževana zbirka kvalitetnih in zanesljivih spletnih virov. Ocenjujemo, da bomo zbrali povezave na približno 4000 najpomembnejših strokovnih virov na do 40 področjih klinične medicine, jih razvrstili z uporabo slovarja MeSH in opremili s kratkimi opisi. Na začetku delovanja je zbranih okoli 1100 virov, zbirko bomo dopolnili in dokončno uredili med preizkusnim obdobjem do januarja 2000.
  • strokovni medicinski članki v slovenščini. Poskrbeli bomo za prevod strokovnih člankov, ki jih bo iz najboljših virov, ki nam bodo dostopni, izbral uredniški odbor Jupslina. Sodelovali bomo z revijami državnih in mednarodnih zdravniških in specialističnih združenj in tudi s povsem komercialnimi revijami. Poskrbeli bomo, da bodo izbrana besedila kakovostno prevedena, prizadevali pa si bomo tudi za objavljanje izvirnih slovenskih besedil, ki jih bomo pridobili v sodelovanju z drugimi slovenskimi strokovnimi publikacijami ali z neposrednim sodelovanjem s pisci. Vsak teden bomo objavili vsaj en strokovni članek.
  • sledenje domače in tuje strokovne medicinske literature. Redno bomo spremljali vsebino nekaj pomembnejših splošnih medicinskih revij (British Medical Journal, JAMA, Canadian Medical Association Journal), predvsem tistih kvalitetnih revij, ki so v SS dostopne brezplačno. Skušali bomo sodelovati tudi z domačimi strokovnimi revijami in spremljati medicinsko založniško dejavnost pri nas. Tedensko bomo objavljali izbor prispevkov iz spremljanih revij, občasno tudi recenzije in prikaze novih knjig in drugih zanimivih publikacij.
  • koledar strokovnih in drugih srečanj doma in v tujini. Na svojih WWW straneh bomo zbirali informacije o strokovnih srečanjih v Sloveniji in omogočali organizatorjem brezplačno objavo programa srečanj in drugih pomembnih obvestil. O dogodkih v bližnji prihodnosti bomo uporabnike obveščali na prvi strani.
  • vsebinsko spremljanje izbranih strokovnih srečanj. V sodelovanju z organizatorji bomo spremljali dogajanje na izbranih strokovnih srečanjih - objavljali bomo povzetke predavanj po programu dan kasneje, kot bodo predstavljena na srečanju. Posebno pozornost bomo namenili plenarnim predavanjem, predavanjem vabljenih tujih predavateljev in prikazom novosti s posameznih področij.