MEDLINE | Prva stran | Pomoč | Moj Jupsline
O JUPSLINU
JUPSLINE VIRI
 
Uporaba gradiva in avtorske pravice
 
 
Vse izvirno gradivo (vključno z besedili prevodov) na teh straneh je izključna last podjetja Jupsline d.o.o. in je zaščiteno s slovensko in mednarodno zakonodajo o avtorskih pravicah. Osebna uporaba gradiva je dovoljena za informativne, znanstvene ali izobraževalne namene. Uporaba, priredba, razmnoževanje in razširjanje delov ali celote na kakršen koli način ali v kakršne koli namene ni dovoljeno brez pisnega privoljenja podjetja Jupsline d.o.o.

Prav tako ne želimo, da se naše izvirno gradivo pojavlja na drugih spletnih straneh niti kot del strani niti v okvirjih (frames). Za informacije v zvezi z uporabo gradiva z naših spletnih strani se obrnite na info@jupsline.net.

Strani www.jupsline.net vsebujejo tudi gradivo, katerega avtorska pravica je last tretjih oseb. Tudi v teh primerih se obrnite na uredništvo Jupslina na info@jupsline.net, ki bo vaše želje posredovala ustreznim imetnikom avtorskih pravic.